Zachowania konsumenta

Na zachowania konsumenta wpływają liczne czynniki. Jednym z nich może być reklama, jednak duży wpływ ma otoczenie społeczno - kulturowe. W jaki sposób wpływa ono na zachowanie konsumenta? Jakie czynniki mają decydujące znaczenie?

Jednym z ważniejszych czynników jest oddziaływanie na konsumenta osób przebywających w jego najbliższym otoczeniu. Wpływu innych ludzi lekceważyć nie można. Poglądy innych, podejmowane przez nich decyzje mogą w istotny sposób wpływać na zachowania konsumentów.

Więcej…

 

Finanse prywatne i publiczne

Zwyczajowo, finanse dzieli się na prywatne i publiczne. Te pierwsze, to finanse gospodarstw domowych, czyli każdej rodziny.

Finanse prywatne to również dochody, pozyskiwane z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza tym jest to hasło ściśle związane z zagadnieniem finansów przedsiębiorstwa, które zajmują się problemem pozyskiwania kapitału i funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej…